Prvotní Judaismus a Izraelité po usazení v zaslíbené zemi - kapitoly z Knihy zjevení

1. 11. 2022 5:27
Rubrika: Ze zahraničí

 

 

Čtyřicet let trvalo putování prvotních Izraelitů z Egypta pod vedením Mojžíše - kterému Hospodin předal zákon sepsaný v Bibli a označil pro Izraelity zaslíbenou zemi.


V původním judaismu se Boží požehnání vztahovalo spíše k pozemskému životu. Boháč dopadl špatně, protože se uzavřel do svého a staral se jen sám o sebe. Boháčova žízeň je ukázkou tohy po respektu, ale teď je sám a již nic mu nepomůže.

 

Vdova před soudem

Když by soudce dodržoval zákon - musel by se vdovy zastat. Soudce tedy jednal stejně neúčastně jako boháč.

 

Zvědové Izraelitů po doputování do zaslíbené země zjistili, že na severu země - zejména na  jsou velká opevněná města a na jihu žije malý národek "Amálek". Kmeny Izrelitů   se usadily na vyprahlém polopouštním jihu, jejich obživu obstarával především rybolov a pastevetví. 

 

Kočovný způsob obživy se postupně začal měnit, jednotlivé kmeny více spolupracovat a došlo ke zvolení prvního krále Saula. Jeho nástupce David podle biblického vyprávění vytvořil organizovaný stát, jehož hlavním městem byl Jeruzalém a jenž byl díky vybírání daní schopen vydržovat armádu, Izraelité si podmanili města na severu a první Izraelské království získalo rozsáhlá území . Jeho syn Šalomoun pak rozvíjel hospodářské, diplomatické i kulturní styky se zahraničím a v Jeruzalémě vystavěl Chrám a palác. 

 

Již během jeho vlády však byly znát známky úpadku; záhy po jeho skonu se pak stát rozdělili - a na chudém polopouštním jihu bylo ustanoveno Judské království - neboli Jižní království s původním hlavní městem Jerusalem a na pro zemědělství a další hospodaření více vhodném hornatějším severu Království Izrael - neboli Jižní království s hlavním městem Samaří. 

 

ilustrace zde v "Toulkách starověkem https://www.signaly.cz/fotky/75515/1675805  

Zobrazeno 34×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio